Đơn hàng đang tuyển

Tỉnh OSAKA
Ngành nghề Chế biến thực phẩm
Giới tính Nữ
Độ tuổi 18 - 30
Trình độ cấp 3
Chiều cao 150cm
Cân nặng 45kg
Số lượng 8
Ngày phỏng vấn Tháng 05-06/2024
Thời gian nhập cảnh Tháng 11-12/2024
Lương 35.000.000 đ
Làm thêm có, nhiều

 

Ứng tuyển
Tỉnh KANAGAWA
Ngành nghề Cơ khí
Giới tính Nam
Độ tuổi 18 - 32
Trình độ cấp 3
Chiều cao 155cm
Cân nặng 50kg
Số lượng 12
Ngày phỏng vấn Tháng 05-06/2024
Thời gian nhập cảnh Tháng 11-12/2024
Lương 36.000.000 đ
Làm thêm có, nhiều

 

Ứng tuyển
Tỉnh SAITAMA
Ngành nghề Chế biến thực phẩm
Giới tính Nam
Độ tuổi 18 - 30
Trình độ cấp 3
Chiều cao 155cm
Cân nặng 50kg
Số lượng 5
Ngày phỏng vấn Tháng 05-06/2024
Thời gian nhập cảnh Tháng 11-12/2024
Lương 35.000.000 đ
Làm thêm có, nhiều

 

Ứng tuyển
Tỉnh NAGOYA
Ngành nghề May mặc
Giới tính Nữ
Độ tuổi 18 - 30
Trình độ cấp 3
Chiều cao 150cm
Cân nặng 45kg
Số lượng 7
Ngày phỏng vấn Tháng 05-06/2024
Thời gian nhập cảnh Tháng 11-12/2024
Lương 38.000.000 đ
Làm thêm có, nhiều

 

Ứng tuyển
Tỉnh IBARAKI
Ngành nghề Chế biến thực phẩm
Giới tính Nam
Độ tuổi 18 - 30
Trình độ cấp 3
Chiều cao 155cm
Cân nặng 50kg
Số lượng 8
Ngày phỏng vấn Tháng 05-06/2024
Thời gian nhập cảnh Tháng 11-12/2024
Lương 36.000.000 đ
Làm thêm có, nhiều

 

Ứng tuyển
Tỉnh TOCHIGI
Ngành nghề Cơ khí
Giới tính Nam
Độ tuổi 18 - 30
Trình độ cấp 3
Chiều cao 155cm
Cân nặng 50kg
Số lượng 10
Ngày phỏng vấn Tháng 05-06/2024
Thời gian nhập cảnh Tháng 11-12/2024
Lương 35.000.000 đ
Làm thêm có, nhiều

 

Ứng tuyển